ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση της ιστοσελίδας Boxnews.gr υποδηλώνει την αποδοχή των παρόντων όρων. Ενδέχεται οι όροι να τροποποιούνται συχνά και περιοδικά. Συνεπώς, ελέγχεται τους κατά διαστήματα καθώς η συνεχιζόμενη χρήση της ιστοσελίδας δηλώνει την αποδοχή των όρων που τυχόν έχουν αλλάξει.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Εκτός εάν δηλώνεται κάτι διαφορετικό-σήμα-λογότυπο, όλο το υλικό που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα (www.Boxtnews.gr) προστατεύεται βάσει πνευματικών δικαιωμάτων και της νομοθεσίας διακριτικών γνωρισμάτων, εμπορικών επωνυμιών, εμπορικών σημάτων ή και βάσει άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στη εκάστοτε εταιρεία, ιστοσελίδα, ομάδα δημιουργών, κλπ.

ΧΡΗΣΗ

Η παρούσα ιστοσελίδα διατίθεται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης και για προσωπική χρήση και είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε σε αναπαραγωγή, επανεκπομπή, δημοσίευση, μετάδοση, τροποποίηση, απεικόνιση ή οποιαδήποτε εκμετάλλευση του περιεχομένου  με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.

Επιτρέπεται όμως η δημιουργία αναφοράς και υπερσύνδεσης για ΕΝΑ μικρό τμήμα της  ιστοσελίδας-post και MONO ME ένα ΕΝΕΡΓΟ ΛΙΝΚ όπως www.Boxnews.gr. Σε καμία περίπτωση αναπαραγωγή υλικού της ιστοσελίδας www.Boxnews.gr ΔΕΝ θα αναπαράγεται αλλιώς.

ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ

Αποδέχεστε ότι είστε και παραμένετε μοναδικός και μόνος υπεύθυνος για το περιεχόμενο κάθε υλικού που υποβάλλεται και ότι δεν θα υποβάλετε υλικό το οποίο είναι παράνομο, δυσφημιστικό, υβριστικό ή άσεμνο ή παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, προσωπικά ή περιουσιακά, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ιδιωτικό απόρρητο τρίτων κ.α.

Οτιδήποτε υλικό υποβάλλεται, ιδέες σχετικά με τη σχεδίαση προϊόντων, την τεχνολογία ανάπτυξης προϊόντων ή άλλη πρόταση που ενδέχεται να έχετε αναπτύξει κλπ, θα θεωρείται ότι συνοδεύεται από την εκχώρηση του μη αποκλειστικού και χωρίς υποχρέωση καταβολής αμοιβής δικαιώματος και άδειας για τη χρήση, αναπαραγωγή, τροποποίηση, απεικόνιση, μετάδοση, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση, δημιουργία παράγωγων έργων και διανομή αυτού του υλικού, οπουδήποτε στον κόσμο, με οποιοδήποτε μέσο και οποιαδήποτε μέθοδο διανομής, μετάδοσης και απεικόνισης που υπάρχει ή θα υπάρξει στο μέλλον.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ

H ομάδα του Boxnews.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενημέρωση και την ανάπτυξη της παρούσης ιστοσελίδας, λαμβάνει δε τα ενδεδειγμένα οργανωτικά, ειδικά, τεχνικά μέτρα προκειμένου να προστατεύσει την ασφάλεια των δεδομένων που καταχωρούνται, δεν δύναται όμως να εγγυηθεί ότι οι λειτουργίες ή το περιεχόμενο της ιστοσελίδας δεν θα παρουσιάσουν διακοπές ή σφάλματα, ότι η παρούσα ιστοσελίδα ή ο διακομιστής της δεν θα περιέχουν ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Οποιαδήποτε στοιχεία  κατά την περιήγηση του χρήστη στην ιστοσελίδα Boxnews.gr συλλέγονται και μόνο για την καλυτέρευση των υπηρεσιών.

Δηλώνουμε ότι κανένα στοιχείο ονόματος ή τηλεφωνικού αριθμού χρήστη ΔΕΝ είναι δυνατόν να περιέλθει σε γνώση μας.

Λαμβάνουμε όλα τα μέτρα για spamming, viruses, malwares, κλπ.

Η ιστοσελίδα Boxnews.gr δεν πρόκειται να σας ζητήσει κωδικούς, πιστωτική κάρτα κλπ. και είναι ΔΩΡΕΑΝ!

Για οποιαδήποτε παράπονο, αναφορά, κλπ, στο email: Boxgroup.gr @ gmail.com (χωρίς κενά)