Αθήνα, 14 Απριλίου, 2021
Αρχική εταιρεία-ακινήτων-πουλά-περιουσία-Ελλάδα-ξενοδοχεία-κτίρια εταιρεία-ακινήτων-πουλά-περιουσία-Ελλάδα-ξενοδοχεία-κτίρια

εταιρεία-ακινήτων-πουλά-περιουσία-Ελλάδα-ξενοδοχεία-κτίρια

Τεράστια εταιρεία ακινήτων πουλά όλη την περιουσία της στην Ελλάδα - Ποια γνωστά ξενοδοχεία και κτίρια έχει;