Αθήνα, 17 Απριλίου, 2021
Αρχική Κατερίνα-Πατρώνη-Βάνα-Λαβίδα-Γρηγόρης-Πολυχρονίδης-Mary-Pyatt Κατερίνα-Πατρώνη-Βάνα-Λαβίδα-Γρηγόρης-Πολυχρονίδης-Mary-Pyatt

Κατερίνα-Πατρώνη-Βάνα-Λαβίδα-Γρηγόρης-Πολυχρονίδης-Mary-Pyatt

Εθελοντική δράση |Η Αμερικανική Πρεσβεία έβαψε το Σπίτι του MDA Ελλάς
Εθελοντική δράση |Η Αμερικανική Πρεσβεία έβαψε το Σπίτι του MDA Ελλάς