Αθήνα, 14 Απριλίου, 2021
Αρχική Βασίλης-Βλαχογιάννης-Βάνα-Λαβίδα–Mary-Pyatt-Γιώργος-Ντάβλας Βασίλης-Βλαχογιάννης-Βάνα-Λαβίδα--Mary-Pyatt-Γιώργος-Ντάβλας

Βασίλης-Βλαχογιάννης-Βάνα-Λαβίδα–Mary-Pyatt-Γιώργος-Ντάβλας

Εθελοντική δράση |Η Αμερικανική Πρεσβεία έβαψε το Σπίτι του MDA Ελλάς
Εθελοντική δράση |Η Αμερικανική Πρεσβεία έβαψε το Σπίτι του MDA Ελλάς
Εθελοντική δράση |Η Αμερικανική Πρεσβεία έβαψε το Σπίτι του MDA Ελλάς