Κυριακή 19 Νοέμβριος, 2017
Edition: English (US)
Boxnews.gr

Θεόδωρος-Δούρος-Άννη-Καραγκιουλέ-Γιώργος-Παπαλέξης-Ευαγγελία-Αναστασάκου

Θεόδωρος Δούρος, ιδιοκτήτης των καταστημάτων Dur, Άννη Καραγκιουλέ, διευθύντρια Marketing της εταιρίας Thesauri, Γιώργος Παπαλέξης, CEO του οίκου ZOLOTAS, Ευαγγελία Αναστασάκου (ZOLOTAS)