Σάββατο 24 Αύγουστος, 2019
Edition: English (US)
Boxnews.gr

Μίκα-Χούντα-Τζόση-Βιντζηλαίου-Γιάννης-Αρτινός-Hendrick’s-Circus-1

Μίκα Χούντα (Events Manager ΑΜΒΥΞ), Τζόση Βιντζηλαίου (Pr Manager ΑΜΒΥΞ), Γιάννης Αρτινός (Γενικός Διευθυντής ΑΜΒΥΞ )