Κυριακή 22 Ιούλιος, 2018
Edition: English (US)
Boxnews.gr

Αλέξανδρος-Ανεμογιάννης-Κατερίνα-Φαρούγγια-Έλφι-Φωκά-Χρήστος-Φωκάς

Αλέξανδρος Ανεμογιάννης (Διευθυντής του Corfu Palace), Κατερίνα Φαρούγγια, Έλφι Φωκά, Χρήστος Φωκάς (Ιδιοκτήτης του Corfu Palace)