Δευτέρα 22 Οκτώβριος, 2018
Edition: English (US)
Boxnews.gr

Νίκος Παππάς (από την εταιρεία ESPRESSE A.E.), Mattia Portioli (Διευθύνων Σύμβουλος του GRUPPO PORTIOLI), Sara Portioli (Διευθύντρια Marketing GRUPPO PORTIOLI)